• Tikki Achilles tendons with boneTikki Achilles tendons with bone Quick View
  • Tikki Achilles tendons with boneTikki Achilles tendons with bone Quick View
  • , , ,
  • Tikki Achilles tendons with bone
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Antlers, halfTikki Antlers, half Quick View
  • Tikki Antlers, halfTikki Antlers, half Quick View
  • , , ,
  • Tikki Antlers, half
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Antlers, half, S Quick View
  • Tikki Antlers, half, S Quick View
  • , , ,
  • Tikki Antlers, half, S
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Assortment of 54 buckets of 500g Quick View
  • Sale!
   Tikki Assortment of 54 buckets of 500g Quick View
  • , , , ,
  • Tikki Assortment of 54 buckets of 500g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef Achilles tendon, 200g Quick View
  • Tikki beef Achilles tendon, 200g Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef Achilles tendon, 200g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef Achilles tendon, 5kg Quick View
  • Tikki beef Achilles tendon, 5kg Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef Achilles tendon, 5kg
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Beef bone with tendonTikki Beef bone with tendon Quick View
  • Tikki Beef bone with tendonTikki Beef bone with tendon Quick View
  • , , ,
  • Tikki Beef bone with tendon
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef bone, sawn Quick View
  • Tikki beef bone, sawn Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef bone, sawn
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef ears Quick View
  • Tikki beef ears Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef ears
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef ears with muscle Quick View
  • Tikki beef ears with muscle Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef ears with muscle
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef energy bars, 12cm Quick View
  • Tikki beef energy bars, 12cm Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef energy bars, 12cm
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef energy bars, 12cm, 5pcs. Quick View
  • Tikki beef energy bars, 12cm, 5pcs. Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef energy bars, 12cm, 5pcs.
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Beef Head Skin Plates, 750g Quick View
  • Tikki Beef Head Skin Plates, 750g Quick View
  • , , ,
  • Tikki Beef Head Skin Plates, 750g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef hooves Quick View
  • Tikki beef hooves Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef hooves
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef hooves with stuffing Quick View
  • Out of Stock
   Tikki beef hooves with stuffing Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef hooves with stuffing
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef kneecap, 5pcs. Quick View
  • Tikki beef kneecap, 5pcs. Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef kneecap, 5pcs.
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef liver, 100g Quick View
  • Tikki beef liver, 100g Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef liver, 100g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef liver, 5kg Quick View
  • Tikki beef liver, 5kg Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef liver, 5kg
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef neck tendons, 250g Quick View
  • Tikki beef neck tendons, 250g Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef neck tendons, 250g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef neck tendons, 5kg Quick View
  • Out of Stock
   Tikki beef neck tendons, 5kg Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef neck tendons, 5kg
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef scalp, 250g Quick View
  • Tikki beef scalp, 250g Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef scalp, 250g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef throat, sliced, 250g Quick View
  • Tikki beef throat, sliced, 250g Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef throat, sliced, 250g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki beef throat, whole, 3kg Quick View
  • Tikki beef throat, whole, 3kg Quick View
  • , , ,
  • Tikki beef throat, whole, 3kg
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Beef udder sticks, 250g Quick View
  • Tikki Beef udder sticks, 250g Quick View
  • , , ,
  • Tikki Beef udder sticks, 250g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Beef udder sticks, 5kg Quick View
  • Out of Stock
   Tikki Beef udder sticks, 5kg Quick View
  • , , ,
  • Tikki Beef udder sticks, 5kg
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki calcium bone with filling Quick View
  • Tikki calcium bone with filling Quick View
  • , , ,
  • Tikki calcium bone with filling
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Calf Bladder Sticks, 150gTikki Calf Bladder Sticks, 150g Quick View
  • Out of Stock
   Tikki Calf Bladder Sticks, 150gTikki Calf Bladder Sticks, 150g Quick View
  • , , ,
  • Tikki Calf Bladder Sticks, 150g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki calf energy bars, 100g Quick View
  • Tikki calf energy bars, 100g Quick View
  • , , ,
  • Tikki calf energy bars, 100g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki calf energy bars, 35cm Quick View
  • Tikki calf energy bars, 35cm Quick View
  • , , ,
  • Tikki calf energy bars, 35cm
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki calf lower leg Quick View
  • Tikki calf lower leg Quick View
  • , , ,
  • Tikki calf lower leg
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki calf shoulder blade Quick View
  • Tikki calf shoulder blade Quick View
  • , , ,
  • Tikki calf shoulder blade
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki call Quick View
  • Tikki call Quick View
  • , , ,
  • Tikki call
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki call, 4.5kg Quick View
  • Tikki call, 4.5kg Quick View
  • , , ,
  • Tikki call, 4.5kg
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Camel Ears, 5 pcs. Quick View
  • Out of Stock
   Tikki Camel Ears, 5 pcs. Quick View
  • , , ,
  • Tikki Camel Ears, 5 pcs.
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Carrot Biscuits, 10kg Quick View
  • Out of Stock
   Tikki Carrot Biscuits, 10kg Quick View
  • , ,
  • Tikki Carrot Biscuits, 10kg
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki chicken feet, 250g Quick View
  • Tikki chicken feet, 250g Quick View
  • , , ,
  • Tikki chicken feet, 250g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Chicken feet, 5kg Quick View
  • Out of Stock
   Tikki Chicken feet, 5kg Quick View
  • , , ,
  • Tikki Chicken feet, 5kg
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki chicken neck, 250g Quick View
  • Tikki chicken neck, 250g Quick View
  • , , ,
  • Tikki chicken neck, 250g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki chicken neck, 5kg Quick View
  • Tikki chicken neck, 5kg Quick View
  • , , ,
  • Tikki chicken neck, 5kg
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Chicken sticks with rice, 13.5 cm, 150 pcs. Quick View
  • Tikki Chicken sticks with rice, 13.5 cm, 150 pcs. Quick View
  • , ,
  • Tikki Chicken sticks with rice, 13.5 cm, 150 pcs.
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Chicken sticks with rice, 17cm, ø2cm, 50pcs Quick View
  • Out of Stock
   Tikki Chicken sticks with rice, 17cm, ø2cm, 50pcs Quick View
  • , ,
  • Tikki Chicken sticks with rice, 17cm, ø2cm, 50pcs
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki chicken wings, 200g Quick View
  • Out of Stock
   Tikki chicken wings, 200g Quick View
  • , , ,
  • Tikki chicken wings, 200g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Christmas Bag, 150g Quick View
  • Sale!
   Tikki Christmas Bag, 150g Quick View
  • , , ,
  • Tikki Christmas Bag, 150g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki Christmas Calendar Quick View
  • Sale!
   Tikki Christmas Calendar Quick View
  • , , , , , ,
  • Tikki Christmas Calendar
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki deer bone Quick View
  • Tikki deer bone Quick View
  • , , ,
  • Tikki deer bone
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki deer meat in cubes, 150g Quick View
  • Tikki deer meat in cubes, 150g Quick View
  • , , ,
  • Tikki deer meat in cubes, 150g
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki deer shoulder blade Quick View
  • Sale!
   Tikki deer shoulder blade Quick View
  • , , ,
  • Tikki deer shoulder blade
   • Login to see prices
  • View product
 • Tikki diced horsemeat, 100g Quick View
  • Tikki diced horsemeat, 100g Quick View
  • , , ,
  • Tikki diced horsemeat, 100g
   • Login to see prices
  • View product